Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

NormaMortenson
Mężczyzna kocha się tak, jak jeździ samochodem. Jeśli dobrze, szybko, płynnie i bezpiecznie, można z nim iść do łóżka. 
— Hanna Bakuła, "Gala"
Reposted frommartinif16 martinif16 viablacktoblack blacktoblack
NormaMortenson
Reposted fromtulele tulele viablacktoblack blacktoblack

September 20 2017

NormaMortenson

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaajri ajri
NormaMortenson
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik viaMissMurder MissMurder

September 03 2017

3600 fbcf 390
Reposted fromdivi divi viamarbear marbear
NormaMortenson
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla vianiezwyykla niezwyykla
3010 311e 390
Reposted fromprettywomen prettywomen viainzynier inzynier
NormaMortenson
1178 c8b7 390
Reposted fromkaiee kaiee viapoolun poolun
NormaMortenson
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromMuppet Muppet viacarmen713 carmen713
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viasoko soko
NormaMortenson
9700 9278 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viablacktoblack blacktoblack
NormaMortenson
NormaMortenson
5161 670e 390
NormaMortenson
Jesień ma charakter. Jest tajemnicza, przynosi wino i grzyby, skłania do spojrzenia w głąb siebie.
— Barbara Baraldi
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
NormaMortenson
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viasoko soko
NormaMortenson
Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.
— Jack Canfield i Mark Victor Hansen
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viasoko soko
NormaMortenson
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mercedes, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea
NormaMortenson
Jesień ma charakter. Jest tajemnicza, przynosi wino i grzyby, skłania do spojrzenia w głąb siebie.
— Barbara Baraldi
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
NormaMortenson
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viasoko soko
NormaMortenson
Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.
— Jack Canfield i Mark Victor Hansen
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl