Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

5444 6785 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaszlugtime szlugtime
NormaMortenson
5943 a679 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaszlugtime szlugtime
NormaMortenson
2017 9fd4 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasoko soko
NormaMortenson
Szczęście to radość z nowego dnia, bezchmurne niebo w południe i słowo "kocham" na dobranoc.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromtimetolove timetolove viasoko soko
NormaMortenson
NormaMortenson
NormaMortenson
0136 810f 390
Reposted fromlittlefool littlefool viasexonfire sexonfire
NormaMortenson
2251 fd30 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaszlugtime szlugtime
Reposted frommessedup messedup vialivela livela
NormaMortenson
7907 b1bb 390
Reposted fromretaliate retaliate

June 30 2015

NormaMortenson
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk
NormaMortenson
3956 0cbd 390
NormaMortenson

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
NormaMortenson
Przytulił ją; bardzo lubił trzymać ją w ramionach. Gdy się już w coś takiego zabrnie, uczucie może być nawet lepsze niż seks - bycie potrzebnym i kochanym to lepsze niż uprawianie miłości.
— Dean Koontz - "Maska"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMissMurder MissMurder
NormaMortenson
2686 958d 390

June 29 2015

1703 e392 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasoko soko

June 11 2015

NormaMortenson
Związek może płynąć niczym pieprzony kwiat lotosu na tafli jeziora. Dla kobiety to za mało. Kobieta musi go poprawić. Musi go przenieść na kolejny level. Kobiety nie sa normalne. Kobiety mają kurwa misję. Mają przy tym skłonność do szantażu emocjonalnego, gdzie za zakładnika jest brany cały związek.
— pokolenieikea
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasoko soko
Jedną z rzeczy, których się nauczyłem, jedną z zasad, które musiałem sobie wpoić, jest to, żeby nie żałować. Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno narzekać na coś czego nie ma, co nie istnieje rozumiesz? Nie ma żadnego “gdyby”, nie ma “mogłem”, i nie ma “jakbym”. Nie ma przeszłości ani przyszłości. A wiesz dlaczego? Bo to, mój przyjacielu, po prostu nie istnieje.
— Paweł Leśniak ‘Przed Północą’ (via polskie-zdania)

June 07 2015

1404 711b 390
Reposted fromredblog redblog viafusselchen fusselchen
NormaMortenson
Reposted fromfungi fungi viaDTDSR DTDSR
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl