Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

NormaMortenson
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
2093 516c 390
Reposted fromfreakish freakish viasoko soko
NormaMortenson
7279 098a 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasoko soko
NormaMortenson
7179 b1dc 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viasoko soko

July 07 2015

NormaMortenson
9760 f541 390
Brando, Pacino, Coppola
Reposted frommaskopatol maskopatol viaSaper300 Saper300
NormaMortenson
NormaMortenson
NormaMortenson
NormaMortenson
Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano z ciepłym ciałem, czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to, przytulanie. Tak.
— Xavier Dolan
Reposted frommiss-reckless miss-reckless vialivela livela

July 06 2015

NormaMortenson
6225 639c 390
If Disney princesses had moms...
Reposted fromderida derida vialiars liars
NormaMortenson
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
NormaMortenson
NormaMortenson
3086 09df 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaarrependimento arrependimento
NormaMortenson
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viasoko soko
NormaMortenson
To niesamowite, że czasami wystarczy wyrzucić z życia tylko jedną osobę, spalić tylko jeden most, skreślić tylko jedno nazwisko, żeby nagle wszystko zaczęło się jakoś układać.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasoko soko
NormaMortenson
5057 286b 390
Reposted fromcarol91 carol91 viafoodforsoul foodforsoul
NormaMortenson
1788 aa01 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaretaliate retaliate
NormaMortenson

find someone 
who knows 
you’re sad
just by the change 
of tone in your 
voice

be with someone
who loves the
feature that
you hate the most

fall in love with
someone who
looks at you and
knows they don’t
want anyone else

Reposted fromkotowate kotowate viafoodforsoul foodforsoul
NormaMortenson
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard vialittleblackdress littleblackdress
NormaMortenson
9151 35d2 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl