Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

NormaMortenson
Najpotężniejszą siłą we wszechświecie jest siła woli.
— Andrzej Majewski
Reposted fromavooid avooid viafoodforsoul foodforsoul

August 13 2019

NormaMortenson
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
Reposted fromnirvitii nirvitii viafoodforsoul foodforsoul

August 09 2019

NormaMortenson
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. 
— Jacek Podsiadło

August 08 2019

NormaMortenson

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
NormaMortenson
3792 20c0 390
Reposted fromsoftboi softboi viafoodforsoul foodforsoul
NormaMortenson
4544 2898 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaretaliate retaliate
NormaMortenson
- Co jest według Ciebie najważniejsze w związku? - Myślę, że porozumienie. Więź łącząca dwie osoby, która pozwala im się ze sobą komunikować. Żeby czuć się przy kimś dobrze, swobodnie musimy dokładnie poznać tę osobę, a przy tym poczuć, że nadajemy na przysłowiowych tych samych falach. To ważne, żeby być z kimś i móc przy nim zrobić wszystko - wygłupiać się, śmiać się do łez, wzruszać podczas filmu, złościć. Jednym słowem, żeby żyć w udanym związku trzeba pokazać swoją drugą twarz, prawdziwe oblicze, które podczas pierwszych spotkań zostaje przez nas samych głęboko uśpione, i jeśli po tym obnażeniu ten człowiek nie uciekł, nadal chce być przy nas, przytula i powtarza, że kocha, wtedy już wiemy, mamy pewność, że jest tym właściwym i że mamy to, co najważniejsze.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
0611 347d 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viasoko soko
NormaMortenson
Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, ze osiagniecie go wymaga czasu.  Czas i tak uplynie.
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasoko soko
NormaMortenson
7257 6a07 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
NormaMortenson
9652 0265 390
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viasoko soko
NormaMortenson
6213 3109 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
NormaMortenson
Reposted fromFlau Flau viasoko soko
NormaMortenson
Czy wiesz w ogóle, co to znaczy być dla kogoś najważniejszym?
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viasoko soko
NormaMortenson
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viasoko soko
NormaMortenson
Mówię do siebie: nie myśl! Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasoko soko
NormaMortenson
5207 ba57 390
Reposted fromcontigo contigo viafoodforsoul foodforsoul
NormaMortenson
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viafoodforsoul foodforsoul
NormaMortenson
7762 4cbe 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
NormaMortenson
4622 c661 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl