Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

3600 fbcf 390
Reposted fromdivi divi viamarbear marbear
NormaMortenson
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla vianiezwyykla niezwyykla
3010 311e 390
Reposted fromprettywomen prettywomen viainzynier inzynier
NormaMortenson
1178 c8b7 390
Reposted fromkaiee kaiee viapoolun poolun
NormaMortenson
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromMuppet Muppet viacarmen713 carmen713
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viasoko soko
NormaMortenson
9700 9278 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viablacktoblack blacktoblack
NormaMortenson
NormaMortenson
5161 670e 390
NormaMortenson
Jesień ma charakter. Jest tajemnicza, przynosi wino i grzyby, skłania do spojrzenia w głąb siebie.
— Barbara Baraldi
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
NormaMortenson
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viasoko soko
NormaMortenson
Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.
— Jack Canfield i Mark Victor Hansen
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viasoko soko
NormaMortenson
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mercedes, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea

July 09 2015

NormaMortenson
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
2093 516c 390
Reposted fromfreakish freakish viasoko soko
NormaMortenson
7279 098a 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasoko soko
NormaMortenson
7179 b1dc 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viasoko soko

July 07 2015

NormaMortenson
9760 f541 390
Brando, Pacino, Coppola
Reposted frommaskopatol maskopatol viaSaper300 Saper300
NormaMortenson
NormaMortenson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl